photo: chikashi kasai

hair&make: aki kudo

model: karen

flower: megumi shinozaki

graphic design: masahiro yamasaki